0Položky

Nemáte žádnou položku v košíku.

Prohledat web

Product was successfully added to your shopping cart.

Obchodní podmínky a reklamační řád AQUA-DAHO.cz

PROVOZOVATEL OBCHODU
AQUA-DAHO
Josef Štolc,
Pod Lesem 290, 
Vikýřovice, 
787 13 
IČO: 64105938

OBJEDNÁVKA ZBOŽÍ
Každá objednávka na AQUA-DAHO.cz je považována za závaznou a podáním objednávky kupující souhlasí s obchodními podmínkami, kupní smlouva vzniká převzetím a uhrazením objednaného zboží. Vyplněním registračního formuláře dává kupující souhlas prodávajícímu k shromažďování a archivování osobních údajů k vnitřní potřebě agendy AQUA-DAHO.

BEZPEČNOST A OCHRANA INFORMACÍ
Prodávající prohlašuje, že veškeré osobní údaje jsou důvěrné, budou použity pouze k uskutečnění plnění smlouvy s kupujícím a prověření bonity, důvěryhodnosti a platební morálky kupujícího. Žádné z poskytnutých osobních údajů nebudou jinak zveřejněny, poskytnuty třetí osobě apod. s výjimkou situace související s distribucí či platebním stykem týkajícího se objednaného zboží (sdělení jména, popř. obchodního jména, kontaktního tel.čísla a emailové adresy a adresy dodání). Prodávající postupuje tak, aby subjekt údajů neutrpěl újmu na svých právech, zejména na právu na zachování lidské důstojnosti, a také dbá na ochranu před neoprávněným zasahováním do soukromého a osobního života subjektu údajů. Veškeré osobní údaje, které jsou poskytnuty dobrovolně kupujícím prodávajícímu za účelem splnění objednávky, prověření bonity, důvěryhodnosti a platební morálky kupujícího jsou shromažďovány, zpracovávány a uchovávány v souladu s platnými zákony České republiky, zejména se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném a účinném znění, jedná se zejména o jméno, příjmení, adresu, telefonní číslo, e-mailovou adresu. Kupující dává prodávajícímu svůj souhlas ke shromažďování a zpracování těchto osobních údajů pro účely splnění předmětu uzavírané kupní smlouvy a za účelem prověření jeho bonity, důvěryhodnosti a platební morálky, a to až do doby písemného vyjádření kupujícího o nesouhlasu s tímto zpracováním zaslaným na adresu AQUA-DAHO , Pod Lesem 290, 78813 Vikýřovice. Za písemné vyjádření se v tomto případě považuje i forma elektronická prostřednictvím emailové adresy : informace@aqua-daho.cz . 

Kupující bere na vědomí, že své osobní údaje sděluje dobrovolně. Souhlas se zpracováním osobních údajů je platný do odvolání souhlasu kupujícím.

Společnost  AQUA-DAHO provozovatel internetového obchodu, prohlašuje, že veškeré osobní údaje jsou považovány za přísně důvěrné a je s nimi nakládáno v souladu se zákonem č. 101/2000Sb., a v souladu s Obchodními podmínkami společnosti AQUA-DAHO.cz

JAKÉ ÚDAJE SHROMAŽĎUJEME? 

Pro realizaci obchodní transakce od Vás potřebujeme znát jméno (případně jméno firmy, IČ ,DIČ a kontaktní osobu), adresu (fakturační a případně dodací), telefonní a mailový kontakt. Dále pak evidujeme Vaše obchodní transakce u nás. 

K čemu údaje slouží?  

Pro realizaci obchodní transakce a dodání zboží na Vámi určené místo s Vámi potřebujeme komunikovat a znát výše zmíněné údaje a tyto získáme při Vaší registraci, a to buď trvalé, nebo dočasné. Jelikož jsou tyto Vaše osobní údaje získávány za účelem realizace obchodní transakce, není nutný Váš výslovný souhlas.

Údaje, které získáváme s Vaším souhlasem, slouží také pro posouzení Vaší důvěryhodnosti, bonity a platební morálky. 

CENY
Cena s DPH, která je uvedena u jednotlivých položek, je cenou konečnou, tzn.: tuto cenu (po zaokrouhlení) + balné a dopravné (podle vámi zvoleném způsobu doručení) zaplatíte při převzetí zboží na Vaší dodací adrese, kterou uvedete v objednávce. K zásilce je vždy  přiložen odpovídající daňový doklad, případně Vám jej pošleme v elektronické podobě.

DODACÍ PODMÍNKY
Zboží, které je v den odeslání aktuálně skladem a v prodejní kvalitě, zasíláme v termínu dle přání zákazníka (uvedeno v objednávce) nebo většinou do 48 hodin od obdržení objednávky. Zboží odesíláme v pondělí až středu. Pokud Vámi objednané zboží není aktuálně skladem, budete informováni prostřednictvím telefonu či emailu. V objednávkové části našich stránek je označena dostupnost rostlin zeleně – momentálně máme, červeně – momentálně nemáme. Označení je informativní. Situace v dostupnosti se velice rychle měmí v závislosti na množství objednávek a v závislosti na přírodních parametrech, které nejsme schopni ovlivnit. Proto necháváme zákazníka vybrat si možnost „nahradit“ ( doporučujeme vypsat do poznámky) - pak je momentálně nedostupná rostlina nahrazena rostlinou podobnou ve stejné cenové kategorii a s podobnými nároky na pěstování.

DOPRAVA ZBOŽÍ

  • Dobírka- zboží je zasláno přepravní společností, kterou si zákazník volí při vytvoření objednávky, cenu zásilky uhradí zákazník při převzetí. 

Cena zásilky odpovídá fakturované částce a skládá se z:
- cena za objednané a dodané zboží
- cena balného + v zimním období jsou do kartonů vkládány polystyrenová dílce jako ochrana před prochladnutím zboží, popř. topné sáčky. 
- cena přepravného - dle aktuálních smluvních cen s přepravními společnostmi, která se odvíjí od velikosti a hmotnosti zásilky. 

V případě, že je Vaše objednávka větších rozměrů, či máte zvláštní přání, kontaktujte nás pro
individuální řešení dopravy, stejně tak budeme kontaktovat my Vás, pokud objednané množství zboží nebude
splňovat podmínky stanovené přepravními společnostmi pro smluvně ujednanou cenu přepravy zásilky.


O doručení Vaší Zásilky budete den předem informováni emailem, bude Vám zaslána kopie daňového dokladu, přepravce Vás bude informovat telefonicky nebo emailem o stavu přepravy zásilky, popř. se s Vámi domluví na čase doručení.

S vyzvednutím uložených zásilek neotálejte! Zásilka s rostlinami podléhá v krátké době zkáze!

Doprava na Slovensko- zaslání přepravní společností PPL vždy v pondělí,úterý a středu, zásilka by měla být u Vás do 24 hodin. Platba dobírkou v EUR přímo řidiči přepravní firmy přepočtem dle aktuálního kurzu. Cena přepravného se odvíjí od hmotnosti zásilky a velikosti zásilky (až 2 kartony zboží do celkové hmotnosti 20 kg za jednu cenu přepravného, přičemž většina zásilek je do 15 kg). 

ZÁRUČNÍ PODMÍNKY A REKLAMAČNÍ ŘÁD
Všechno prodávané zboží je v originálním balení s plnou zárukou, vztahují se na něj záruční podmínky v plném znění. 

Reklamaci zboží či reklamaci přepravy uplatňujte neprodleně (do 24 hodin od převzetí rostlin z přepravní společnosti) přímo u nás telefonicky nebo emailem - 583 213 117, 777 665 316, informace@aqua-daho.cz Případné prodlení při pokračujícím užívání zboží může zapříčinit prohloubení vady, znehodnocení zboží a může být důvodem odmítnutí reklamace. Záruku nelze zaměňovat za životnost rostlin. 

V případě zaslání reklamovaného zásilky zpět nás předem informujte telefonicky či emailem! Oprávněné reklamace řešíme individuální dohodou, okamžitou výměnou za nové zboží s pokud možno minimálním prodlením. Celý reklamační postup se řídí platným obchodním zákoníkem a vzájemnou "obchodní slušností" obou smluvních stran. 

V případě dalších dotazů nás neváhejte kontaktovat!

STORNA OBJEDNÁVEK
Každá objednávka je závazná (viz Občanský zákoník § 544-545, zákon č. 40/1964 Sb) dle našich obchodních podmínek. Zákazníci, kteří si objednají zboží a nezaplatí objednávku, případně si následně úmyslně nevyzvednou expedovanou zásilku na dobírku, budou zveřejněni v registru dlužníků a bude požadováno uhrazení vzniklých nákladů na odeslání zboží a manipulační poplatek (tzv. smluvní pokuta) ve výši 1.000,- Kč. Odesláním objednávky souhlasíte s našimi obchodními podmínkami a smluvní pokutou v této výši. Upozorňujeme, že veškeré nesplacené pohledávky (neuhrazené smluvní pokuty), budou následně vymáhány!

Storno objednávky je možno řešit do termínu odeslání zboží, který je u každé objednávky individuální – s ohledem na stanovení termínu odeslání objednavatelem a s ohledem termínu převzetí zásilky k přepravě přepravcem. Storno je vždy nutno řešit neprodleně telefonicky, aby se zabránilo případnému předání zásilky přepravci. Jakmile bude zásilka přepravci předána, již není možné objednávku stornovat!!!

14-ti DENNÍ ZÁRUKA VRÁCENÍ PENĚZ
Při tzv. fyzicky bezkontaktním způsobu dodání se řídíme zákonem 367/2000 Sb., dáváme 14tidenní záruku vrácení peněz v případě nespokojenosti. V jednotlivých případech se budeme řídit ustanovením tohoto zákona. 

Pokud nebudete spokojeni s doručeným zbožím, můžete jej po telefonické domluvě do 14 dnů od obdržení vrátit v neporušeném obalu, nejlépe originálně zabalené a v kompletním balení, tak jak jste jej převzali, zpět na naši adresu (je třeba přiložit též daňový doklad zaslaný společně se zbožím, popř. jeho kopii). Po obdržení vráceného zboží Vám bude obratem zaslána zpět částka odpovídající prodejní ceně zboží snížená o naše náklady na expedici a manipulaci na Váš účet, jehož číslo uveďte v průvodním dopise. 

ZÁVĚR
Tyto obchodní podmínky jsou platné pro všechny kupní smlouvy uzavírané mezi dodavatelem a zákazníkem. Dodavatel si vyhrazuje právo obchodní podmínky měnit.