Home Meristem
Meristemové kultúry

Z dôvodu permanentnej potreby ozdravovania pôvodného rastlinného materiálu od systematikých viróz a namnožení niektorých rastlinných druhov, ktoré je možné množiť len veľmi ťažko, robíme kultiváciu meristemových kultúr.
 
mer2  mer3  mer4  mer5

 Výsledky našej práce sú uspokojivé, čo nám potvrďuje najmä zvýšený záujem akvaristickej verejnosti o niektoré doteraz menej dostupné druhy akvárijných rastlín.


mer1  mer6  mer7  mer8
Finálnym produktom je sadbový materiál, ktorý na základe zlepšeného zdravotného stavu vykazuje dobré rastové schopnosti. Materiál slúži prevažne k obnove produkčných porastov. Prebytky sú po individuálnej dohode určené na predaj.


Ing. František Hošek