Ze względu na ciągłą potrzebę leczenia roślinnego materiału wyjściowego z systematycznych zakażeń wirusowych oraz rozmnażania niektórych gatunków roślin, których rozmnażanie w sposób naturalny jest bardzo trudne - skupiamy się na hodowli merystematycznych kultur. Wyniki naszej pracy są zadowalające, coż potwierdza zwiększone zainteresowanie środowiska akwarystów o niektóre wcześniej mniej dostępne rodzaje roślin akwariowych. Końcowym produktem jest materiał siewny, które w związku z poprawą stanu zdrowia wykazuje dobrą zdolność wzrostu. Materiał ten jest stosowany głównie do odnowienia roślinności produkcyjnej. Nadwyżki mogą być odsprzedawane po indywidualnym uzgodnieniu.